Menu Close

Planavimo dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

UGDYMO PLANAS 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.

 

 

UP pakeitimas, 2022-08-30 Nr. V-184

UP pakeitimas, 2022-05-30 Nr. V-152

UP pakeitimas, 2021-10-26 Nr. V-194

 

UGDYMO PLANAS 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. suvestinė redakcija

……………………………………………………………………………………………………………………….

2023 m. Panevėžio 5-osios gimnazijos VEIKLOS ATASKAITA

VEIKLOS PLANAS 2024 m.

2023 m. Panevėžio 5-osios gimnazijos VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

VEIKLOS PLANAS 2023 m.  

VEIKLOS PLANAS 2022 m.

VEIKLOS PLANAS 2021 m.

………………………………………………………………………………………………………………………

STRATEGINIS PLANAS  2020-2024

………………………………………………………………………………………………………………………

 

DOKUMENTAI

 

NUOSTATAI
GIMNAZIJOS NUOSTATAI
GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI
Konkurso Gimnazijos pilietis“ nuostatai
TVARKOS, APRAŠAI
MOKINIŲ CENTRALIZUOTAS PRIĖMIMAS 3 priedas – I gimnazijos kl. 4 priedas – III gimnazijos kl.
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO MODELIS
Lankomumo tvarkos aprašas
LANKOMUMO TVARKA NUOTOLINIO UGDYMO METU
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas
SMURTO IR PATYCIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS
 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS
Uniformos dėvėjimo tvarka
5-OSIOS GIMNAZIJOS MAITINIMO TVARKA
Tėvų informavimo ir komunikavimo modelis
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
TAISYKLĖS, KODEKSAI, SISTEMA
Vidaus kontrolės politika
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
Panevėžio 5-osios gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS
TVARKARAŠČIAI
Pamokų tvarkaraštis-2023-2024
Konsultaciniai centrai 2023-2024-m. m.
Vaiku neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
PROGRAMOS
I kl. planas Gyvenimo įgūdžių programa
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO, KORUPCIJOS PREVENCIJA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

DARBUOTOJU PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKOS IGYVENDINIMO TVARKA
DEL PSICHOLOGINES RIZIKOS VERTINIMO BEI MOBINGO DARBE PREVENCIJOS
DĖL APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO GIMNAZIJOJE, PROGRAMOS 2022-2025 METAMS IR APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS 2022-2025 METAMS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 2025 METAMS PROGRAMA
DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2022-2025 METAMS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content