Menu Close

Mokinių parlamentas

Prezidentė Julita Tičkaitė, IIIb klasė

Nariai:

Rusnė Šulniūtė, IIIb klasė

Faustina Meškinytė,IIIa klasė

Melita Vanagaitė, IIb klasė

Gabija Butėnaitė, IIIe klasė

Ieva Pečiulytė, IIIb klasė

Neilas Motekaitis, IIa klasė

Austėja Šakalytė, IIId klasė

Gabrielė Petronytė, IIId klasė

Garbės nariai:

Martynas Morkis, IIe klasė

Aretas Baltramiejūnas, IIe klasė

 

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, palaiko ryšius su kitomis gimnazijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, administruoja internetinį puslapį facebook.com/Panevėžys-Gymnasium-5

MP nuostatai

 

Skip to content