Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2023 m.

veiklos rezuktatų ataskaita

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

finansavimo sumos ir jų pokyčiai

finansinės būklės ataskaita

Forma 06-30

Veiklos rezultatų 06-30

VSAFAS 06-30

Finansinės būklės atsaskaita 06-30

Forma 03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 03-31

VSAFAS priedas 03-31

Finansinės būklės ataskaita 03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-03-31 ataskaita

2022 m.

2022-12-31 pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. birželio 30 d. ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30

2022 birželio mėn. VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos“

Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31

Finansavimo sumų ataskaita 2022-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2021-12-31 Nr.1

Veikos rezultatų ataskaita 2021-12-31 Nr.2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-03-31 ataskaita

Ataskaita 2022-03-31

2021 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-12-31 ataskaita

Ataskaita 2021-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 rugsėjo mėn. VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos“

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 rugsėjo mėn. (be valiutos)

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. rugsėjo mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. birželio mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. kovo mėn.

2020 m.

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. gruodžio mėn.

Balansas-2020-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. rugsėjo mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. birželio mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. kovo mėn.

2019 m.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio mėn.

 

Skip to content