Menu Close

Formalusis ir neformalusis švietimas

Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas gimnazijoje

Gimnazijos nuostatuose įteisintos šios formaliojo ugdymo programos: bendrojo pagrindinio ugdymo ir bendrojo vidurinio ugdymo.

Gimnazijoje vykdomas neformalus ugdymas, skirtas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, pagalbai mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin gabių mokinių  ugdymui.

 

Neformalaus ugdymo užsiėmimų gimnazijoje tvarkaraštis:

Vaikų neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

 

Kviečiame pasirinkti popamokinę veiklą mieste!

Panevėžio miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo
vaikų švietimo programų sąrašas:

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/neformalusis-vaiku-svietimas.html

 

 

 

 

Skip to content