Menu Close

Biblioteka, skaitykla

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus,

ugdo protą ir sušildo širdį.

(V.M.Tekerėjus)

Bibliotekos darbo laikas: 8. 00 – 16. 30 val.

Pietų pertrauka: 12. 30 – 13. 00 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena.

Skaitytojai neaptarnaujami.

 

Bibliotekos vedėja – Vida Valinskienė

 

Bibliotekoje galima atsispausdinti reikiamą dokumentą.

……………………………………………………………..

PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI

1. Visapusiškai vykdyti bibliotekos šviečiamąją – informacinę veiklą.

2. Kryptingai organizuoti lankytojų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą.

3. Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

……………………………………………………………

UŽDAVINIAI

1. Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą.

2. Sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia ir naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra.

3. Nuolat rengti temines parodas skirtas rašytojų jubiliejinėms sukaktims bei įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti.

4. Padėti bibliotekos lankytojams kryptingai bei tikslingai naudotis informaciniais ištekliais.

5. Sistemingai tvarkyti bibliotekos dokumentaciją.

……………………………………………………………

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

…………………………………………………………..

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka

…………………………………………………………..

MOKYMO PRIEMONĖS

2023-m.-isigytos-mokymo-priemones

2022 m. įsigytos mokymo priemonės

2021 m. įsigytos mokymo priemonės

………………………………………………………

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS 2023-2024 M.M.

2023-2024 m. m. vadovėlių užsakymas

Vadovėliai, įsigyti dalyvaujant NŠA projekte “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”:

1-mas 2023-2024 m.m.papildomas vadovėlių užsakymas

1-mas 2023-2024 m.m. papildomas vadovėlių užsakymas

1-mas 2023-2024 m.m. papildomas vadovėlių užsakymas

Vadovėliai, įsigyti dalyvaujant NŠA projekte “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” iš VB lėšų:

2–as papildomas vadovėlių užsakymas 2023-2024 m. m.

2-as papildomas vadovėlių užsakymas 2023-2024 m. m.

2-as papildomas vadovėlių užsakymas 2023-2024 m. m

 

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS 2022-2023 m.m

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS 2021-2022 m.m

……………………………………………………….

BIBLIOTEKOS VEIKLA SKAIČIAIS

Išrašas iš metinės 2023 m. bibliotekos ataskaitos:

Fondo dydis  —  11 511 vnt.

Iš jų :   knygų – 11 167 vnt.

garsinių regimųjų dokumentų – 84 vnt.

kiti skaitmeniniai dokumentai – 123 vnt.

Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 734

Vadovėlių skaičius – 20592

……………………………………………………….

Prenumeruojami šie periodiniai leidiniai (2023 m.):

Dienraštis “Sekundė” ir savaitraštis “Panevėžio balsas”

“Iliustruotasis mokslas”

“Iliustruotoji istorija”

Leidiniai gaunami iš kitų šaltinių:

“Žaliasis pasaulis”

“Karys”

“Miškai”

“Nacionalinė geografija”

……………………………………………………..

Elektroniniai knygų šaltiniai:

vyturys.lt
knygute.lt
skaitykle.lt
audioknygos.lt
knygos.lt
ibiblioteka.lt

audioteka.com/lt

 Programinės literatūros autoriai ir jų kūriniai, klasikinės lietuvių literatūros virtuali biblioteka antologija.lt                   

 Svetainė rasyk.lt,  skirta visiems, turintiems savos kūrybos ir norintiems ją parodyti kitiems.

 

 

paveikslėlio nuoroda: http://avocatcor.ro/index.php/2017/02/19/termenul-modalitate-a-actului-juridic-civil/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content