Menu Close

Biblioteka, skaitykla

 

Žymus indų bibliotekininkas Š.R.Ranganatanas suformulavo pagrindinius knygų ir jų skaitytojų dėsnius:

  1. Knygos turi būti naudojamos.
  2. Kiekvienam skaitytojui – jo knygą.
  3. Kiekvienai knygai – jos skaitytoją.
  4. Taupyk skaitytojo laiką.
  5. Biblioteka – augantis organizmas.

 

Bibliotekos darbo laikas: 8. 00 – 16. 30 val.

Pietų pertrauka: 12. 30 – 13. 00 val.

 

Bibliotekoje galima atsispausdinti reikiamą dokumentą.

 

Bibliotekos vedėja – Vida Valinskienė

 

PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI

1. Visapusiškai vykdyti bibliotekos šviečiamąją – informacinę veiklą.

2. Kryptingai organizuoti lankytojų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą.

3. Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

UŽDAVINIAI

1. Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą.

2. Sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia ir naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra.

3. Nuolat rengti temines parodas skirtas rašytojų jubiliejinėms sukaktims bei įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti.

4. Padėti bibliotekos lankytojams kryptingai bei tikslingai naudotis informaciniais ištekliais.

5. Sistemingai tvarkyti bibliotekos dokumentaciją.

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės:

Naujos Bibliotekos taisyklės 2022

Nauja aprūpinimo vadovėliais tvarka 2022 m.

 

Elektroniniai knygų šaltiniai:

vyturys.lt
knygute.lt
skaitykle.lt
audioknygos.lt
knygos.lt
ibiblioteka.lt

audioteka.com/lt

 Programinės literatūros autoriai ir jų kūriniai, klasikinės lietuvių literatūros virtuali biblioteka antologija.lt                   

 Svetainė rasyk.lt,  skirta visiems, turintiems savos kūrybos ir norintiems ją parodyti kitiems.

 

Prenumeruojami šie periodiniai leidiniai (2022 m.):

Panevėžio regiono spaudos paketas – dienraštis “Sekundė” ir savaitraštis “Panevėžio balsas”.

Leidiniai gaunami iš kitų šaltinių:

“Žaliasis pasaulis”

“Karys”

“Miškai”

“Nacionalinė geografija”

 

BIBLIOTEKOS VEIKLA SKAIČIAIS

Išrašas iš metinės 2021 m. bibliotekos ataskaitos:

Fondo dydis  —  11 506 vnt.

Iš jų :   knygų – 11 162 vnt.

garsinių regimųjų dokumentų – 84 vnt.

kiti skaitmeniniai dokumentai – 123 vnt.

Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 760

Vadovėlių skaičius – 18 865

 

Vadoveliu-uzsakymas-2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content