Menu Close

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Virginija Dapkevičienė

Darbo laikas: I – V – 8.30-14.35; pietų pertrauka 12.20 – 12. 50

Kab. tel. Nr. 8 671 42657

Tikslas – mokyti sveikos gyvensenos pagrindų, stiprinti mokinių sveikatą, vykdant ligų prevenciją.

     Uždaviniai:

  • Ugdyti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą.
  • Vykdyti sveikatinimo ir prevencijos veiklą.
  • Teikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, apsinuodijimų atvejais.
  • Bendradarbiauti su  klasių vadovais, mokytojais, mokinių tėvais.

Dėl visuomenės sveikatos specialisto veiksmų

Sveikatos priežiūra
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 147 punktu, mokiniai kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. gimnazijai turi pateikti profilaktinio patikrinimo sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027-1/a.
Sveikatą pasitikrinti ir pristatyti pažymėjimą būtina. (Sutarties su gimnazija 2.2 punktas)
Pažymas pristatyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei.

Skip to content