Menu Close

Muziejus

 

2016 m. gimnazijos muziejus persikėlė į naujas patalpas – daugiafunkcį centrą.

Muziejuje kaupiami išsamūs mokyklos 100 metų istoriją fiksuojantys dokumentai susiję su mokyklos praeitimi, ugdomąja veikla, mokyklinėmis tradicijomis, nuotraukos, mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir kt. Surinkta informacija apie mokykloje veikusių organizacijų, draugijų, būrelių, pedagogų veiklą, apie jos plačius ryšius su kraštiečiais – žymiais mokslo, kultūros veikėjais, su aukštųjų mokyklų profesūra ir studentija. Fonde sukaupti renginių garso ir vaizdo įrašai. Didžiąja dalį sudaro fotonuotraukos, abiturientų testamentai, abiturientų laidų vinjetės, mokyklos dokumentai, kitos veiklos metraščiai. Vertingų ar  retų eksponatų neturime.  Muziejaus profilis  dar nėra nusistovėjęs. Visa muziejuje esanti medžiaga sisteminama ir įtraukiama į fondus.

Gimnazijos muziejus pritaikomas edukacinei veiklai – vedamos įvairių dalykų integruotos pamokos, vyksta parodos, seminarai, klasių valandėlės, klasių seniūnų susirinkimai ir kt.

Muziejus palaiko glaudžius ryšius su mokyklą baigusiais mokiniais, čia dirbusiais mokytojais. Tikimės, kad buvę mokytojai ir mokiniai muziejų papildys naujais eksponatais.

Muziejaus veikla

Tikslai:

 1. Ugdyti meilę gimnazijos tradicijoms orientuojant veiklą į asmenybės saviraišką.
 2. Kaupti,  saugoti bei eksponuoti medžiagą apie buvusius ir dabartinius gimnazijos bendruomenės narius.

Uždaviniai:

 1. Muziejaus, kaip papildomos ugdymo priemonės, veiklos gerinimas ir turtinimas, sklaida.
 2. Muziejaus fondų tikslingas panaudojimas ir derinimas su mokymo programomis.
 3. Ugdyti mokinių norą domėtis gimnazijos istorija.
 4. Rinkti medžiagą apie gimnazijos veiklas ir jos bendruomenę.

Veikla:

 1. Nuolat papildyti muziejaus fondus.  Muziejaus patalpose kaupti įvairią informacinę medžiagą, kuri atspindi gimnazijos istoriją ir jos veiklas. Straipsnius ir kitokią informaciją talpinti gimnazijos tinklalapyje.
 2. Įamžinti  gimnazijoje dirbusių mokytojų atminimą. Rinkti atsiminimus ir kitą medžiagą apie juos.
 3. Muziejuje kaupti medžiagą apie žymius mokinius. Surinkti autobiografines žinias apie gimnaziją baigusius ir šaliai nusipelniusius asmenis. Medžiagą patalpinti ir saugoti pagrindiniuose muziejaus fonduose, pavadinimu:  „Gimnazijos garbė“
 4. Skatinti mokinius domėtis gimnazijos istorija ir jos veiklomis. Pravesti informacines-edukacines valandėles ,,100 metų gimnazijos istorija“.
 5. Kurti vaizdo medžiagą apie gimnazijos veiklas ir skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje penktoji.panevezys.lm.lt.

Gimnazijos istorijos muziejaus ekspozicijos:

 • Mokyklos įkūrimo istorija. Atributika. Tradicijos.
 • Gimnazijos vėliava.
 • Įvairūs laimėti prizai.
 • Simbolinis abiturientų raktas.
 • Padėkos. Kiti apdovanojimai.
 • Mokinių ir mokytojų projektai.
 • Foto ir video reportažai.
 • Foto albumai.
 • Metų knygos.
 • Leidiniai, kuriuose publikuojami mokytojų ir mokinių darbai.
 • Gautos dovanos, suvenyrai.
 • Projektinė veikla.

 Muziejus gimnazijoje – netradicinė erdvė ugdymui(si)

Vaiko saviraiškos formavimas, tautiškumo ugdymas, pažintis su jį supančia aplinka, įvykių suvokimas bei vertinimas prasideda visų pirma nuo savo šeimos, mokyklos, tos aplinkos, kuri jam artimiausia, labiau pažįstama. Visapusiškai ugdyti jauną žmogų, skatinti jo domėjimąsi šalies, krašto, mokyklos istorija ir tradicijomis, ugdyti gebėjimus padeda gimnazijos muziejus.

Šiandien visi esate laukiami moderniai įrengtoje klasėje – daugiafunkciame centre. Tai puiki netradicinė erdvė, kurioje mokiniai gali mokytis, ilsėtis ir skaityti, pavartyti albumus, susipažinti su mūsų mokyklos mokinių kūrybos almanachais, muziejaus medžiaga.

Virtualus mokyklos muziejus

Kreipiamės į visus, kurie mokėtės, dirbote Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje/5-oje gimnazijoje! Pažvelkime į savo mokyklos istoriją moderniau!

Gimnazijos  bendruomenė kuria virtualų gimnazijos muziejų, todėl mums reikalinga Jūsų pagalba. 

Jei turite senų šios mokyklos mokinių ar mokytojų nuotraukų (pamokose, išvykose, miesto renginiuose ir t.t.) kviečiame jomis pasidalinti! 

Susisiekti galima el. paštu adresu justina.nv@gmail.com

 

 

Skip to content