Menu Close

Mokslo metų trukmė, atostogų laikas, pamokų laikas

2023-2024 mokslo metai

 

Ugdymo savaitė yra 5 darbo dienų mokymosi periodas, cikliškai besikartojantis ugdymo procese.

Pamokos pradedamos 8.15 valandą. Pamokų trukmė po 45 minutes.

Pamokų laikas:

  1. 8.15 – 9.00
  2. 9.10 – 9.55
  3. 10.05- 10.50
  4. 11.05 – 11.50
  5. 12.20 – 13.05
  6. 13.15 – 14.00
  7. 14.10 – 14.55
  8. 15.05 – 15.50
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2023-09-01
Pusmečiai

 

1-asis pusmetis: 2023-09-01 – 2024-01-26 (91 d.)

2-asis pusmetis:  2024-01-29 – 06-18 (I-II kl., 5 d. intensyvinant ugdymo procesą⃰ ) (94 d.),

2024-01-29 – 06-18 (III kl.) (89 d.),

2024-01-29 – 05-31 (IV kl., 2 d. intensyvinant ugdymo procesą⃰ ) (79 d.)

Rudens atostogos 2023-10-30 – 11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023-12-27 – 2024-01-05
Žiemos atostogos 2024-02-19 – 02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2024-04-02 – 04-05
Ugdymo proceso

pabaiga

2024-06-18 (I-II kl.),

2024-06-18 (III kl.),

2024-05-31 (IV kl.)

Ugdymo proceso trukmė dienomis I-II klasės – 185 ugdymo dienos,

III klasės – 180 ugdymo dienų,

IV klasės – 170 ugdymo dienų

Vasaros atostogos 2024-06-19 – 08-30 (I-II kl.),

2024-06-19 – 08-30 (III kl.),

IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2024-08-30

 

 

Skip to content