Menu Close

Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

 

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022-09-01
Pusmečiai

 

1-asis pusmetis: 2022-09-01 – 2023-01-27 (92 d.)

2-asis pusmetis: 2023-01-30 – 06-15 (I-II kl., 5 d. intensyvinant ugdymo procesą*) (93 d.),

2023-01-30 – 06-15 (III kl.) (88 d.),

2023-01-30 – 05-31 (IV kl., 1 d. intensyvinant ugdymo procesą**) (78 d.)

Rudens atostogos 2022-10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos atostogos 2023-02-13 – 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 – 04-14
Ugdymo proceso

pabaiga

2023-06-15 (I-III kl.),

2023-05-31 (IV kl.)

Ugdymo proceso trukmė dienomis I-II klasės – 185 ugdymo dienos,

III klasės – 180 ugdymo dienų,

IV klasės – 170 ugdymo dienų

Vasaros atostogos 2023-06-16 – 08-31 (I-III kl.),

IV klasių  mokiniams vasaros atostogos, kurios trunka iki 2023-08-31, skiriamos pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 

 

Skip to content