Menu Close

Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022-09-01
Pusmečiai 1-asis pusmetis: 2022-09-01 – 2023-01-27 (92 d.)
2-asis pusmetis: 2023-01-30 – 06-22 (I-II kl., 93 d.),
2023-01-30 – 06-15 (III kl.) (88 d.),
2023-01-30 – 06-01 (IV kl.) (78 d.)
Rudens atostogos 2022-10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos atostogos 2023-02-13 – 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 – 04-14
Ugdymo proceso
pabaiga
2022-06-22 (I-II kl.),
2022-06-15 (III kl.),
2022-06-01 (IV kl.)


Ugdymo proceso trukmė dienomis:

I-II klasės – 185 ugdymo dienos,

III klasės – 180 ugdymo dienų,
IV klasės – 170 ugdymo dienos
Vasaros atostogos

2022-06-23 – 08-31 (I-II kl.),
2022-06-16 – 08-31 (III kl.),
IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos
pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2023-08-31

Skip to content