Menu Close

Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2021-09-01
Pusmečiai 1-asis pusmetis: 2021-09-01 – 2022-01-28 (92 d.)
2-asis pusmetis: 2022-01-31 – 06-23 (I-II kl.) (93 d.),
2022-01-31 – 06-16 (III kl.) (88 d.),
2022-01-31 – 05-26 (IV kl.) (73 d.)
Rudens atostogos 2021-11-03 – 11-05
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021-12-27 – 2022-01-07
Žiemos atostogos 2022-02-14 – 02-18
Pavasario (Velykų) atostogos 2022-04-19 – 04-22
Ugdymo proceso
pabaiga
2022-06-23 (I-II kl.),
2022-06-16 (III kl.),
2022-05-26 (IV kl.)
Ugdymo proceso trukmė dienomis I-II klasės – 185 ugdymo dienos,
III klasės – 180 ugdymo dienų,
IV klasės – 165 ugdymo dienos
Vasaros atostogos 2022-06-27 – 08-31 (I-II kl.),
2022-06-17 – 08-31 (III kl.),
IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos
pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2022-08-31

Skip to content