Menu Close

Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos veiklos rūšys:

pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.2.

 

 

 

 

Skip to content