Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Panevėžio 5-osios gimnazijos 2022-2023 m. m. Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ANTANAS KUMŽA.

Pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė JELENA SOKOLNIKOVA.

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ, psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ, rusų kalbos mokytoja AUDRONĖ BALČIŪNIENĖ, technologijų mokytojas GINTAUTAS LATAITIS, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja LINA ŠEŠETIENĖ, fizinio ugdymo mokytoja GENOVAITĖ RAMANAUSKIENĖ.

 

VGK TVARKOS APRAŠAS 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

Skip to content