Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Panevėžio 5-osios gimnazijos 2022-2023 m. m. Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ANTANAS KUMŽA.

Pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė JELENA SOKOLNIKOVA.

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ, psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ, rusų kalbos mokytoja AUDRONĖ BALČIŪNIENĖ, technologijų mokytojas GINTAUTAS LATAITIS, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja LINA ŠEŠETIENĖ, fizinio ugdymo mokytoja GENOVAITĖ RAMANAUSKIENĖ.

 

VGK TVARKOS APRASAS 

SMURTO IR PATYCIU PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį gimnazijoje atmintinė :

ATMINTINĖ

Skip to content