Menu Close

Priėmimo sąlygos

Priėmimas į darbą:


1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu direktorius skiriamas pareigoms atviro konkurso būdu neterminuotai, atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia direktorius norminių aktų nustatyta tvarka.

 

Priėmimas į klases:

 

Į gimnazijos I ir III klases priėmimas vyksta centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23) nuo kovo 1 iki 31 d. Nuo balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Priėmimo tvarka Prašymų formos
MOKINIŲ CENTRALIZUOTAS PRIĖMIMAS

 

3 priedas – I gimnazijos kl.
4 priedas – III gimnazijos kl.
Skip to content