Menu Close

Maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas karštu maistu gimnazijos valgykloje. Nemokamą maitinimą gauna tie mokiniai, kurių šeimos pajamos neviršija numatytų socialiai remtinų šeimų normų.

Gimnazijoje veikia bufetas. Mokiniai maitinasi pagal gimnazijos nustatytą tvarkaraštį.

Maitinimą organizuoja A. Vaišvilienės įmonė, telef. 869995985

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS:

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2f9428c22fad11edbf47f0036855e731

 

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-10-24

 

VALGIARAŠTIS

PUSRYČIŲ VALGIARAŠTIS

 

Skip to content