Menu Close

Maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas karštu maistu gimnazijos valgykloje. Nemokamą maitinimą gauna tie mokiniai, kurių šeimos pajamos neviršija numatytų socialiai remtinų šeimų normų.

Gimnazijoje veikia bufetas. Mokiniai maitinasi pagal gimnazijos nustatytą tvarkaraštį.

Maitinimą organizuoja UAB “Maisto slėnis” (pavadinimas nuo 2024-03- 28 pakeistas į UAB “Skirtingi skoniai”: Pranesimas del pavadinimo pakeitimo) , tel.: 844320300, 844320301. Įstaigos darbo laikas nuo 8 val. iki 14.00 val.

 

15 dienų mokamo maitinimo valgiaraščiai 5-ojoje gimnazijoje

15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 5-ojoje gimnazijoje

Šaltų užkandžių asortimentas 5-ojoje gimnazijoje

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS:

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2f9428c22fad11edbf47f0036855e731

 

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-10-24

 

 

 

 

Skip to content