Menu Close

Maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas karštu maistu gimnazijos valgykloje. Nemokamą maitinimą gauna tie mokiniai, kurių šeimos pajamos neviršija numatytų socialiai remtinų šeimų normų.
Gimnazijoje veikia bufetas.
Mokiniai maitinasi pagal gimnazijos nustatytą tvarkaraštį.

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw

 

Valgiaraštis

 

Skip to content