Menu Close

Metodinė taryba

2023-2024 m. m. gimnazijos metodinės tarybos sudėtis

Metodinės tarybos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ.

Nariai:

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – anglų kalbos mokytoja EUGENIJA ŠEPUTIENĖ.

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas – istorijos mokytojas RAIMONDAS DAUKŠA.

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė –  fizikos mokytoja LORETA GELEŽEVIČIŪTĖ.

Tiksliųjų metodinės grupės pirmininkė –  matematikos mokytoja JOLANTA ŠULSKIENĖ.

Fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – fizinio ugdymo mokytoja GENOVAITĖ RAMANAUSKIENĖ.

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – lietuvių kalbos mokytoja LINA ŠEŠETIENĖ.

Etikos ir estetikos metodinės grupės pirmininkė – tikybos mokytoja MIGLĖ MIKALAUSKIENĖ.

 

 

Skip to content