Menu Close

Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ.

Nariai:

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – rusų kalbos mokytoja RIMA RUDYTĖ

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – istorijos mokytojas JŪRATĖ JANKEVIČIENĖ

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė –  geografijos mokytoja INA KYTRIENĖ

Tiksliųjų metodinės grupės pirmininkė –  matematikos mokytoja JOLANTA ŠULSKIENĖ

Fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas – fizinio ugdymo mokytojas AUDRIUS BUTAUTAS

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – lietuvių kalbos mokytoja LAIMA KUODIENĖ

Etikos ir estetikos metodinės grupės pirmininkė – psichologė VIKTORIJA KASPERIŪNIENĖ

 

Skip to content