Menu Close

Teisės aktai

Panevėžio 5-oji gimnazija  savo veiklą grindžia:

Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitais įstatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais

„Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai

Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

Skip to content