Menu Close

Ugdymo karjerai koordinatorius

Ugdymo karjerai, profesinio informavimo klausimais konsultuoja karjeros specialistė Aušra Skačkauskienė (221 kab.)
pirmadienį – penktadienį 12.30 – 14.30 val.

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMA

Panevėžio 5-osios gimnazijos profesinio orientavimo paskirtis  – užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų, kurių reikia sąmoningai ir sėkmingai kurti ir valdyti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką), ugdymą ir, gerbiant mokinio polinkius, vertybes ir gebėjimus, padėti jam pažinti, kurti ir realizuoti save.

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

Uždaviniai:

  • Padėti mokiniams pažinti save ir planuoti karjerą;
  • Pateikti naujausią ir kokybišką informaciją apie karjeros galimybes gimnazijos bendruomenei.
  • Supažindinti mokinius su Panevėžio miesto įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis.

5-os_Ugdymo-karjerai_tvarkos_aprasas-1

 

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

Interneto svetainės:

Profesinis informavimas

Profesijų pasaulis

Darbo pasaulis

Licencijuoti testai

Švietimo ir mokslo institucijos

 

Skip to content