Menu Close

Tūkstantmečio mokyklos – pažangos programa

 
 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Panevėžio miesto savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: įrengti / atnaujinti gimnazijų biologijos, chemijos ir fizikos laboratorijas, įrengti progimnazijų, pagrindinės ir pradinės mokyklų gamtos mokslų laboratorijas, įkurti STE(A)M kultūrinio ugdymo erdves visose TŪM mokyklose, aprūpinti laboratorijas ir STE(A)M erdves šiuolaikiška įranga bei novatoriškomis priemonėmis, sudaryti galimybes miesto mokytojams kelti lyderystės, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ir STE(A)M sričių kvalifikaciją tiek Lietuvoje tiek užsienyje.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

************************************************************************************************************

2023-2024 m. m.

TŪM programos renginys „Gimnazijos garbė“
Gegužės 17 dieną Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje įvyko TŪM programos renginys „Gimnazijos garbė“. Gražią saulėtą penktadienio popietę kiemelyje rinkosi: 5-osios gimnazijos mokiniai, mokytojai, AlumniV nariai, tėveliai. Klausėmės gimnazijos choro atliekamų nuostabių dainų. Džiaugėmės, kad šventėje dalyvavo gimnazijos asociacijos AlumniV narė Julija Musteikytė, kuri pasveikino ir apdovanojo 5-osios gimnazijos akademiškiausius mokinius: Liepą Ryliškytę (IVa), Gabiją Sinkevičiūtę (IVa), Kamilę Urbonavičiūtę (IVe), Austėją Gurklytę (IIIe), Akvilę Ašakaitę(IIIe), Dovydą Morkevičių (IIIe), Samantą Gvazdauskytę (IIc), Rasą Vaičikonytę (IIb), Danielių Gaurį (IId), Dovydą Gaurį (IId), Skaistę Kučinskaitę (IId), Ugnę Žemonytę (IId), Einartą Survilą (Ib). Asociacija AlumniV yra įsteigusi premijas geriausiai besimokantiems gimnazistams. Gimnazijos direktorė Daiva Dapšauskienė padėkos raštais apdovanojo olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojus, o jų buvo gausus būrys – šimtas penki.
Be apdovanojimų neliko ir gimnazijos sportininkai. Išrinkti sportiškiausi mokiniai, o jais tapo Miglė Činčikaitė (IVa) ir Kornelijus Šulga (IVc).
Tikimės ir kitais metais, alyvoms žydint, vėl susitikti ir švęsti jaunystę, pavasarį bei pasidžiaugti akademiškiausiųjų būriu.
Organizatoriai
Nuotraukos – mokytojo Kęstučio Kulikausko

************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 24 d. gimnazijoje įvyko kultūrinis renginys – scenoje pasirodė jungtinis J. Balčikonio ir 5-osios gimnazijų jaunimo mišrus choras ir pristatė 100-mečio dainų šventės repertuarą. Bendrystėje dainos skambėjo puikiai!

 

********************************************************************************************************

Kalėdos Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje – visos bendruomenės laukiamiausia šventė, turinti itin gilias tradicijas. Ne tik bendruomenė, bet ir visų Panevėžio miesto progimnazijų aštuntų klasių mokiniai turi galimybę dalyvauti „Angliškose Kalėdose“. Tai – šventė, kurios metu dvyliktokai vaidina spektaklį anglų kalba. Įtaigūs, fantastiniai pasakos personažai, dekoracijos, užburianti muzika, šokiai, gimnazistų choro dainos, giesmės užburia visus!
Nuotraukos mokytojo Kęstučio Kulikausko

 

 

   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Panevėžio miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektas ,,Šiuolaikiškas požiūris į literatūrą: ,,Išlaisvink klasiką”

Šių metų spalio 2 d. startavęs lapkričio 20 d. 5-ojoje gimnazijoje finišavo Panevėžio miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektas ,,Šiuolaikiškas požiūris į literatūrą: ,,Išlaisvink klasiką”. Panevėžio 5-oji gimnazija, dalyvaujanti ir TŪM projekte, kurio vienas iš tikslų – kultūrinis ugdymas, mokymo(si) procesą stengiasi įvairinti pasitelkdama profesionalius menininkus. Šio projekto partneriu tapo 5-osios gimnazijos alumnė dailininkė Fausta Diržytė. Projekto metu dailininkės moderuojami ir lietuvių kalbos ir literatūros, dailės bei technologijų mokytojų padedami 34 III-IV klasių mokiniai kūrybiškai ir šiuolaikiškai interpretavo Apšvietos epochos kūrinį K. Donelaičio „Metus“ ir atliktą meninį darbą eksponavo gimnazijos vidiniame kiemelyje ant garažo sienos. Vykdant projektą vyko tiksliniai užsiėmimai: integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka – paskaita ,,Kristijonas Donelaitis pagal šio pasaulio madą“ (jos metu mokiniai stebėjo įvairias Donelaičio ,,Metų” interpretacijas (dailėje, animacijoje, repo stiliumi ir kt.), buvo supažindinti su projekto partnere dailininke Fausta Diržyte, jiems buvo pristatyti projekto tikslai ir veiklos), mokinių susitikimai su menininke F. Diržyte gimnazijoje ir tapybos studijoje „Druska“ (idėjų generavimas, eskizavimas, komponavimas, piešimas), meninės ekspozicijos atidarymas ir pristatymas gimnazijos, miesto bendruomenei. Mokiniai, dalyvavę projekte, ne tik ugdėsi įvairias (asmeninę, emocinę, pažinimo, kultūrinę, komunikavimo bei kūrybiškumo) kompetencijas, bet ir įgijo patirties esmingiau bei giliau žvelgti į kitus kūrinius, juos kritiškai vertinti, kūrybiškiau interpretuoti bei aktualizuoti. Įvykdžius projektą gimnazijoje atsirado nauja šiuolaikiška meno erdvė, kuri bus naudojama įvairiapusiškai: kaip poilsio, renginių, pamokų erdvė.

Projekto komanda – lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų, neformalaus ugdymo mokytojai (L. Šešetienė, R. Dauneckienė, R. Grinkienė, L. Kilkuvienė, L. Kuodienė, N. Žičkaitė, I. Nemanienė, G. Lataitis, J., Novokreščenichienė), projekto partnerė menininkė F. Diržytė ir 34 III-IV kl. mokiniai.

 

 

   

************************************************************************************************************

    „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto kultūrinio ugdymo stažuotė

Gruodžio 8 d. Panevėžio miesto lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto kultūrinio ugdymo stažuotėje Prienų ir Birštono savivaldybėse. Mūsų gimnazijos mokytojos Jolanta Šulskienė, Asta Arūnienė, Laima Kuodienė kartu su kitais miesto @tūkstantmečiomokyklos pedagogais sėmėsi patirties dalyvaudami edukacinėse STEAM kultūrinio ugdymo veiklose, stebėjo pamokas, bendravo su kolegomis Birštono ir Stakliškių gimnazijose.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

       

************************************************************************************************************
2022-2023 m. m.
      TŪM programos renginys „Gimnazijos pavasaris 2023“ 
Gegužės 12 dieną Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje įvyko TŪM programos renginys „Gimnazijos pavasaris 2023“. Saulėtą penktadienio popietę kiemelyje rinkosi ne tik 5-osios gimnazijos mokiniai, bet ir kūrybingi svečiai iš Juozo Balčikonio, Juozo Miltinio bei „Minties“ gimnazijų. Klausėmės dainininkų atliekamų dainų, naujai susibūrusios muzikos grupės „Išmuštas ritmas“ melodijų, jaunųjų poečių skaitomų eilių, grožėjomės tautiniais šokiais. Viena didžiausių šventės staigmenų buvo jungtinio 5-osios ir Juozo Balčikonio gimnazijų choro pasirodymas. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Linkonaitė bei gimnazijos asociacijos AlumniV nariai, kurie pasveikino ir apdovanojo 5-osios gimnazijos akademiškiausius mokinius Liną Grubinską (IVb), Domą Būtėną (IVb), Kamilę Urbonavičiūtę (IIIe), Rojų Slavinską (IIIc), Liepą Ryliškytę (IIIa), Gabiją Sinkevičiūtę (IIIa), Austėją Gurklytę (IIe), Samantą Gvazdauskytę (Ic), Rasą Vaičikonytę (Ib). Asociacija AlumniV yra įsteigusi premijas ir geriausiai besimokantiems gimnazistams. Be apdovanojimų neliko ir gimnazijos sportiškiausi mokiniai – Agilė Kevėnaitė (IIId) ir Klaidas Grinskis (IVa).
Tikimės ir kitais metais, kaštonams žydint, vėl susitikti ir švęsti jaunystę, meną ir pavasarį bei pasidžiaugti akademiškiausiųjų būriu.
Nuotraukos – Kęstučio Kulikausko
Organizatoriai

 

 

 

   

 

************************************************************************************************************

 

  Virtuali fotografijos paroda „Šviesos reiškiniai“

Su šviesa ir tamsa susiduriame nuolat. Apie mūsų naudojamas buitines sąvokas „šviesu“, „tamsu“ kalbėti nereikia. Atrodo, kad čia ir taip viskas aišku. Dieną – šviesu, naktį – tamsu, kartais būna pritemę, kai lyja… Na, o reiškiniai prasideda anksti ryte, kai „švinta“, baigiasi vakare, kai „temsta“, dieną, kai šviesos šaltinis Saulė „šviečia“ ir naktį, kai Mėnuo „atspindi“ Saulės šviesą. Veidrodyje mes kiekvieną rytą pasitikriname ar gerai atrodome žiūrėdami į savo „atspindį“. Šviesa neša mums informaciją apie supantį pasaulį, „atsispindėdama“ nuo aplinkos daiktų ir mes matome. Iš visų mūsų pojūčių regėjimas suteikia daugiausia informacijos apie aplinką – iki 95%. Lendant giliau į fiziką, galima teigti, kad tamsos nėra. Yra tik šviesos nebuvimas. O reiškiniai… Jų galima išvardinti daug: tiesiaeigis šviesos sklidimas ir šešėlių susidarymas, šviesos lūžimas, jai pereinant iš vienos terpės į kitą, veidrodiniai ir išsklaidyti atspindžiai, šviesos dispersija (vaivorykštės susidarymas po lietaus) ir difrakcija, žiūrėdami pro spalvotą stiklą šviesą filtruojame ir t.t.

Visa tai ir yra šioje virtualioje fotografijos parodoje, nuo šviesos šaltinio skleidžiamos šviesos, šviesos spindulių sklidimo, šešėlių susidarymo iki spindulių eigos lęšiuose, visiško atspindžio stiklinėje plokštelėje ir šviesos difrakcijos šviesai sklindant pro difrakcinę gardelę.

Parodoje rasite Juozo Balčikonio, Juozo Miltinio ir Panevėžio 5-osios gimnazijų mokinių fotografijos darbus apie šviesos reiškinius.

Įdomių jums reginių.

Organizatoriai

 

Skip to content