Menu Close

Darbuotojai

2023-2024 mokslo metai

Klasių vadovai:

 Ia –  Miglė Mikalauskienė

Ib – Genovaitė Ramanauskienė

Ic – Audronė Balčiūnienė

Id – Laima Lipnickienė

Ie – Lina Šešetienė

If – Kęstutis Kulikauskas

IIa – Audrius Butautas

IIb  – Edita Janulionienė

IIc – Rūta Grinkienė

IId – Jūratė Jankevičienė

IIe – Lina Kilkuvienė

IIf – Vidmantas Gerta

IIIa klasė – Gintautas Lataitis

IIIb klasė – Lilija Totilienė

IIIc klasė – Rima Rudytė

IIId klasė – Zita Grinienė

IIIe klasė – Laima Kuodienė

IIIf klasė – Loreta Geleževičiūtė

IVa klasė – Gitana Tidikytė

IVb klasė – Jelena Filatova

IVc klasė – Ligita Kuokalienė

IVd klasė – Vladislava Veličkienė

IVe klasė – Raimondas Daukša

IVf klasė – Nijolė Žičkaitė

 

Mokytojai:

Adomavičienė Virginija Anglų kalba
Alejūnienė Olga Matematika, Informacinės technologijos
Arūnienė Asta Matematika
Bajorūnienė Laima Chemija
Bakanauskas Lukas Choreografija
Balčiūnienė Audronė Rusų kalba
Bartkienė Dalia Anglų kalba
Bukelė Regina Anglų kalba
Butautas Audrius Fizinis ugdymas
Dapšauskienė Daiva Anglų kalba
Daukša Raimondas Istorija
Dauneckienė Rimutė Lietuvių kalba
Didžiulienė Milda Prancūzų kalba
Filatova Jelena Fizinis ugdymas
Galeckienė Edita Anglų kalba
Geleževičiūtė Loreta Fizika
Gerta Vidmantas Fizinis ugdymas
Grinienė Zita Biologija
Grinkas Paulius Istorija
Grinkienė Rūta Lietuvių kalba
Jankevičienė Jūratė Istorija
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Januškienė Zita Lietuvių kalba
Jėčius Alvydas Matematika
Kasperiūnienė Viktorija Etika
Kilkuvienė Lina Lietuvių kalba
Kizienė Virginija Biologija
Kliukienė Audronė Anglų kalba
Kulikauskas Kęstutis Fizika
Kumža Antanas Etika
Kuodienė Laima Lietuvių kalba
Kuokalienė Ligita Geografija
Lataitis Gintautas Technologijos
Lipnickienė Laimutė Anglų kalba
Masiokienė Birutė Matematika
Mikalauskienė Miglė Tikyba
Navickienė Zita Vokiečių kalba
Nemanienė Irena Dailė, braižyba
Nikolajenko Lilijana Fizika
Paliulionienė Virginija Matematika
Pilkauskienė Zita Muzika
Ramanauskienė Genovaitė Fizinis ugdymas
Raziūnė Milda Chemija
Rudytė Rima Rusų kalba
Simonavičienė Jolanta Technologijos
Stankevičienė Jolita Informacinės technologijos
Šeputienė Eugenija Anglų kalba
Šešetienė Lina Lietuvių kalba
Šiaučiūnaitė – Svirkienė Sofija Teatras
Šulskienė Jolanta Matematika
Tidikytė Gitana Istorija
Totilienė Lilija Geografija
Veličkienė Vladislava Anglų kalba
Žičkaitė Nijolė Lietuvių kalba
Skip to content