Menu Close

Darbuotojai

2022-2023 mokslo metai

Klasių vadovai:

Ia klasė – Audrius Butautas

Ib  – Edita Janulionienė

Ic – Rūta Grinkienė

Id – Jūratė Jankevičienė

Ie – Lina Kilkuvienė

If – Vidmantas Gerta

IIa klasė – Viktorija Kasperiūnienė

IIb klasė – Lilija Totilienė

IIc klasė – Rima Rudytė

IId klasė – Zita Grinienė

IIe klasė – Laima Kuodienė

IIf klasė – Loreta Geleževičiūtė

IIIa klasė – Gitana Tidikytė

IIIb klasė – Jelena Filatova

IIIc klasė – Ligita Kuokalienė

IIId klasė – Ina Kytrienė

IIIe klasė – Raimondas Daukša

IIIf klasė – Nijolė Žičkaitė

IVa klasė – Rimutė Dauneckienė

IVb klasė – Eugenija Šeputienė

IVc klasė – Irena Nemanienė

IVd klasė – Jolanta Simonavičienė

IVe klasė – Dalia Bartkienė

IVf klasė – Virginija Kizienė

 

Mokytojai:

Adomavičienė Virginija Anglų kalba
Alejūnienė Olga Matematika, Informacinės technologijos
Arūnienė Asta Matematika
Astrauskienė Regina Anglų kalba
Bajorūnienė Laima Chemija
Balčiūnienė Audronė Rusų kalba
Bartkienė Dalia Anglų kalba
Butautas Audrius Fizinis ugdymas
Dapšauskienė Daiva Anglų kalba
Daukša Raimondas Istorija
Dauneckienė Rimutė Lietuvių kalba
Filatova Jelena Fizinis ugdymas
Geleževičiūtė Loreta Fizika
Gerta Vidmantas Fizinis ugdymas
Grinienė Zita Biologija
Grinkas Paulius Istorija
Grinkienė Rūta Lietuvių kalba
Jankevičienė Jūratė Istorija
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Januškienė Zita Rusų kalba, lietuvių kalba
Jėčius Vilius Alfa Braižyba
Kasperiūnienė Viktorija Etika
Kilkuvienė Lina Lietuvių kalba
Kytrienė Ina Chemija
Kizienė Virginija Biologija
Kulikauskas Kęstutis Fizika
Kumža Antanas Rusų kalba, etika
Kuodienė Laima Lietuvių kalba
Kuokalienė Ligita Geografija
Lataitis Gintautas Technologijos
Kliukienė Audronė Anglų kalba
Lipnickienė Laimutė Anglų kalba
Mikalauskienė Miglė Tikyba
Navickienė Zita Vokiečių kalba
Nemanienė Irena Dailė
Nikolajenko Lilijana Fizika
Norbutienė Nijolė Teatras
Didžiulienė Milda Prancūzų kalba
Jėčius Alvydas Matematika
Ramanauskienė Genovaitė Fizinis ugdymas
Zita Pilkauskienė Muzika
Rudytė Rima Rusų kalba
Bakanauskas Lukas Choreografija
Simanavičienė Genovaitė Anglų kalba
Simonavičienė Jolanta Technologijos
Galeckienė Edita Anglų kalba
Stankevičienė Jolita Informacinės technologijos
Šeputienė Eugenija Anglų kalba
Šešetienė Lina Lietuvių kalba
Šulskienė Jolanta Matematika
Tidikytė Gitana Istorija
Totilienė Lilija Geografija
Masiokienė Birutė Matematika
Veličkienė Vladislava Anglų kalba
Viederienė Beata Lietuvių kalba
Žičkaitė Nijolė Lietuvių kalba
Lazauskaitė Kristina Anglų kalba
Skip to content