Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė
Jelena Sokolnikova

Kabineto Nr. 303
Telefonas +370640 55 727

 

Darbo laikas:

Savaitės dienos Darbas gimnazijoje  – konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.00-12.30 13.00-14.44
Antradienis 8.00-12.30 13.00-14.30
Trečiadienis 8.00-12.30 13.00-14.30
Ketvirtadienis 8.00-12.30 13.00-14.30
Penktadienis 8.00-12.30 13.00-14.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

 

V I L N I A U S P E D A G O G I N Ė P S I C H O L O G I N Ė T A R N Y B A. UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU.  Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams:

Ugdymas-nuotoliniu-b.-PPT-medžiaga-2020-03-23

 

Siekiant suteikti daugiau konsultacijų – psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais – „Tėvų linijos“ darbo laikas ilginamas ir pradeda dirbti daugiau psichologų-konsultantų. Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Tėvų linijoje budi daugiau psichologų ir ilgėja darbo laikas

Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams yra nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.
#Mokiniams #Mokytojams #Švietimo pagalbos specialistams #DIRBANTIEMS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS SRITYJE
NOU programėlę jau galite PARSISIŲSTI! Kviečiame išbandyti ir pasidalinti su kitais!

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

 • dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo,  lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupės veikloje;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja, konsultuoja mokinius karjeros planavimo klausimais;
 • dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje.

 

 

Skip to content