Menu Close

Paremkite mus

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

 gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2020 metais.

Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 8576 eurų 1,2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios paramos lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. Per tą laikotarpį iš esmės baigta mokymo kabinetų renovacija, įrengtas daugiafunkcis centras, renovuoti mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai. Dalis lėšų buvo panaudota naujo mikroautobuso TOYOTA PROACE pirkimui, dalis – III aukšto edukacinės erdvės įrengimui. 2020 metais, gimnazijos tarybai pritarus, paramos lėšos buvo panaudotos aktų salės lubų ir apšvietimo modernizavimui, žaliuzių pirkimui, montavimui ir kabinetų langų užtamsinimui, tarptautinės DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos įgyvendinimui, Mokinių parlamento veiklų vykdymui.

Suderinę su Gimnazijos taryba gautas fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos lėšas planuojame panaudoti gimnazijos aplinkų atnaujinimui: remontuoti II aukšto koridorių ir modernizuoti koridoriaus apšvietimą, įrengti II aukšto koridoriaus edukacinę erdvę, užtamsinti likusius kabinetų langus, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą saulėtu ir šiltuoju metų laiku.

Pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, gimnazijos Mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2021 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti.

Iš anksto dėkoju.

Pagarbiai, Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė

 2021 m. kovas

Nuo 2022-01-01 bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu  per EDS pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512. Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu FR0512 galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

P. S. Pildant prašymus e. būdu, visą reikiamą pagalbą gausite paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.

Skip to content