Menu Close

SVEIKINIMAI IGNUI    SINIAKUI, IVb klasės mokiniui ! ! !

S V E I K I N I M A I ! ! !
I G N U I   S I N I A K U I, IVb klasės mokiniui, Tarptautiniame matematikos konkurse KENGŪRA laimėjusiam II vietą Lietuvoje (surinko 108.75 taškus iš 150 galimų)!
DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS!!!
Mokytoja Jolanta Šulskienė
Skip to content