Menu Close

2023 m. gegužės 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko atvira integruota istorijos, pilietiškumo ir IT pamoka „Mes gyvename ir mokomės Europos Sąjungoje“

2023 m. gegužės 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko atvira integruota istorijos, pilietiškumo ir
IT pamoka „Mes gyvename ir mokomės Europos Sąjungoje“, kurioje dalyvavo I-IV klasių
mokiniai ir mokytojai.
1950 metų gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras R. Šumanas paskelbė
deklaraciją, kuri davė pradžią visos Europos vienijimui ir dabartinei Europos Sąjungai, todėl
gegužės 9 dieną minime Europos dieną.
Pamokos tikslai:
 įvertinti Europos vienybės ir Lietuvos narystės ES svarbą,
 prisiminti ES vertybes: taiką, žmogaus teises, demokratiją,
 supažindinti su gimnazijos vykdomais Erasmus+ projektais ir mokinių dalyvavimu juose,
 atskleisti, kaip dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ugdo mokinių pažinimo,
komunikacijos, iniciatyvumo, kūrybingumo, socialines bei skaitmenines kompetencijas.
Pamokos metu gimnazistai kalbėjo apie ES istoriją nuo 1950 metų iki dabar, Lietuvos
įstojimo į ES kelią ir įvertino narystės organizacijoje svarbą.
Buvo pristatytos ES institucijos ir jų funkcijos, supažindinta su Lietuvos atstovais Europos
Parlamente ir kitose institucijoje.
Buvo pristatyti gimnazijoje šiais mokslo metais vykdomi Erasmus projektai. Mokiniai
papasakojo apie projekto „COFFE_E“ mokymuose Italijoje ir Bulgarijoje įgytą patirtį, parodė
savo sukurtus filmukus apie projekto „BUSINESS FOR ALL“ mokymus Serbijoje ir Lietuvoje.
Dėkojame visiems dalyvavusiems.
Istorijos ir pilietiškumo mokytoja Jūratė Jankevičienė
IT mokytoja ir Erasmus+ projektų koordinatorė Jolita Stankevičienė

Skip to content