Menu Close

Mūsų mokytojos tarp 200 iškiliausių Lietuvos mokytojų

 

 

 

 

 

 

 

Žurnalas „Reitingai“ (2018 m. gruodis – 2019 m. gegužė / Nr. 2 (10) pirmą kartą pristato 200 iškilių Lietuvos mokytojų. Žurnalo redakcija paprašė 33-ijų pažangių šalies gimnazijų vadovybių ir administracijos išskirti iškiliausius mokytojus – mokytojus iš pašaukimo, Mokytojus iš didžiosios raidės, „mokytojus nuo Dievo“, mokytojus, kurie visada žingsniu priekyje ir kt. Redakcija, apibendrinus visus kriterijus, sutalpino į du žodžius: tai mokytojai korifėjai, arba tiesiog legendos. Kaip ir dauguma vadovų, mūsų gimnazijos direktorei nebuvo lengva išskirti du mokytojus pažibas, šviesulius. „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų gimnazijos kolektyve dirba gausus būrys puikių mokytojų. Tai gimnazijos stiprybė. Vadovaudamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo išvadomis, gimnazijos administracija išskyrė Liną Šešetienę, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę ir Ramintą Rudinskaitę (sesę Eliją), tikybos mokytoją. Linkiu šioms mokytojoms ir visam kolektyvui ištvermės nelengvame mokytojo darbe, atsidavimo ir meilės mokiniams ir savo profesijai“ – taip redakcijai kalbėjo direktorė Daiva Dapšauskienė.

Skip to content