Menu Close

Vadovaudamiesi 2005-03-31 sudaryta sutartimi tarp prizo steigėjo UAB „Linas Agro Group“ ir Panevėžio 5-osios gimnazijos pradedame konkursą „Mokyklos pilietis“

Premijų verti tie, kurie yra:
• Atsakingi už savo veiksmus: deda visas pastangas vykdydami užduotis, yra patikimi;
• Pareigingi: vykdo visas užduotis, pareigą atlieka iki galo ;
• Nuoširdūs, atlaidūs, jautrūs kitiems;
• Teisingi, sąžiningi, turi savo nuomonę, moka pripažinti savo klaidas;
• Pagarbūs sau, kitiems ir bendruomenei;
• Patikimi, verti kitų pasitikėjimo, moka dirbti komandoje;
• Didelis dvyliktokų indėlis į mokyklos sėkmę.
Skelbiame konkurso „Mokyklos pilietis“ IV klasių (8 mokinių) kandidatų prisistatymą nuotoliniu būdu gimnazijos bendruomenei.

2021 m. sausio 25 d. 16.00 val. vyks konkurso „Mokyklos pilietis“ IV klasių kandidatų „Mokyklos pilietis“ pristatymas nuotoliniu būdu gimnazijos bendruomenei (platformą ir prieigą skelbsime vėliau).

2021 m. sausio 26-28 dienomis vyks konkurso „Mokyklos pilietis“ balsavimas nuotoliniu būdu.

Nugalėtojus skelbsime 2021 m. vasario 3 dieną gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos Facebook puslapyje

KANDIDATAI (sudėti atsitiktine tvarka):
Agota Čižauskaitė, IVb
Astijus Pūkas, IVe
Gustė Jakučiūnaitė, IVc
Ignas Makauskas, IVd
Liepa Grubinskaitė, IVe
Matas Kazlauskas, IVc
Šarūnas Skestenis, IVf
Viktorija Vingirevičiūtė, IVe
Kandidatų prisistatymus žiūrėkite čia:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWErd4W9X4-ZjuXPJgrIymLP4cNKNPdZs&fbclid=IwAR0pqcBiYcconvY3jR1W08a_i7NbGHRZNlrb0kyMk0qi-_FMhjroFNHIdLE
Skip to content