Menu Close

Svečiai tikybos pamokose

Tikybos mokytoja s. Elija Rudinskaitė pakvietė viešnias netradicinei pamokai – susitikimui.

2019-03-13 tikybos pamokos tema „ASMENYBĖS BRANDA“ Ic ir Id klasių mokiniams vyko anglų kalba. Pamokas vedė seserys vienuolės Constancy Powell ir Aušros Vartų Marija Gedzevičiūtė. Nagrinėtos potemės / asmenybės aspektai: intelektinis, valios galia, savivertė ir savęs suvokimas, ryšiai su kitais, jausmingumas ir seksualumas, moralinė asmens sąmonė, dvasingumas (religingumas). Mokiniai susidomėjo, pageidavo tęsinio, tad panašu, kad ateityje šias viešnias kviesime dar kartą.

Skip to content