Menu Close

Šiltas ir pats gražiausias gimnazijos Alumni Arnoldo Pranckevičiaus – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo sveikinimas gimnazijos bendruomenei:  

„Netikėtai vasarą namuose radau šią nuotrauką iš Rugsėjo 1-osios mūsų mylimojoje Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje 1989 metais, Nepriklausomybės priešaušryje, man pradedant ketvirtąją klasę. Tai turbūt buvo pirmoji mano vieša kalba gyvenime, iki dabar pamenu, kaip drebėjo ir balsas, ir kojos 🙂 Bet jau tada žinojau, kad esu nepaprastoje bendruomenėje, ypatingoje mokykloje, kur buvo gerbiamas žmogus, kur buvo atviras pasaulis, kur buvo be galo gera, jauku ir beprotiškai linksma būti kartu. Kur mano Mama beveik visą savo gyvenimą dėstė anglų kalbą ir literatūrą, kur mano brolis ir aš praleidome įspūdingiausius dvylika metų. Šiandien pirmoji mokslų metų pradžia be ilgamečio mokyklos direktoriaus Antano Donielos, į pensiją jau išėjo ir legendinės mūsų Mokytojos Alma JuozaitieneLeonora Baltaduoniene, Stefanija Vansevičienė. Visos epochos pabaiga, ir kažko naujo pradžia. Tad norėtųsi palinkėti mūsų 5-ąjai Gimnazijai, jos laikinąjai direktorei Daiva Dapšauskienė, visam mokytojų kolektyvui ir mokiniams didžiulės sėkmės išlaikant mokyklos gilias tradicijas, bet kartu kuriant naują europietišką mokyklos veidą ir jos stiprų charakterį! Su Rugsėjo 1-ąja ir gero starto! #Forever5

Skip to content