Menu Close

ŠIEMETINĖ PRIĖMIMO Į PROFESINES MOKYKLAS NAUJOVĖ – GALIMYBĖ PROFESIJOS MOKYTIS GIMNAZISTAMS

Gegužės 20 d. – rugpjūčio 26 d. vykstančiame priėmime į
profesinio mokymo įstaigas šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji
įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo
įprasta iki šiol, bet ir I-IV gimnazijos klasių ir 9-10 bendrojo
ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus
profesinio mokymo modulius.

„Sudarydami sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo
ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriame daug įvairesnes
pasirinkimo galimybes: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti
mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją.
Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę
kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis
toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai
apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne
tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin
svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse”, – sako švietimo,
mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo
programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik
mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus
modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų
auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t.y., vieną
atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį
profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o
mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla
susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas
maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos
bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją
patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti
atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos
programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės
mokymosi laikas.

Priėmimą į profesines mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), jis vyks
internetu: https://profesinis.lamabpo.lt .

Informaciją apie galimybes mokytis profesijos gimnazistams gali
suteikti artimiausios profesinio mokymo įstaigos.

Daugiau informacijos apie galimybę įgyti profesiją gimnazijos suole:
www.profesijamokykloje.lt [1]  .

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

Skip to content