Menu Close

Ričardui Gaveliui šį rudenį būtų suėję 70 metų

 

 

 

Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka

Ričardas Gavelis yra vienas garsiausių lietuviško postmodernizmo atstovas, rašytojas, prozininkas. Garsiausi jo kūriniai yra „Vilniaus džiazas„ ir „Vilniaus pokeris“.

“Tikrąją vietą lietuvių literatūros istorijoje ir literatūros dievų ar demonų panteone R.Gavelis pradeda atrasti tik dabar, kai atsiranda laiko distancija”, – sako Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Jūratė Čerškutė, nagrinėjanti R.Gavelio prozą per dekonstrukcijos prizmę.
Gavelis gimė 1950 m. spalio 8 d. (oficiali data, nurodyta rašytojo pase, yra lapkričio 8 d.) Vilniuje, pedagogų – fizikės ir matematiko – Vandos ir Vytauto Gavelių šeimoje. Iki vienuolikos metų augo gan niūriame, bet autentiškame Vilniaus senamiesčio kieme prie Aušros vartų (už Bazilijonų vartų, kur stūkso Švč. Trejybės bažnyčia ir buvęs Bazilijonų vienuolynas). Iš čia į rašytojo kūrybą ir garsiausią jo romaną „Vilniaus pokeris“ atkeliauja ryškios vaikystės kiemo detalės: Unitų bažnyčia, virtusi garsiąja „Vilniaus pokerio“ bažnyčia, „gili klasinė neapykanta balandžiams“ ir neabejotina meilė Vilniaus senamiesčiui, jo rūsiams ir kitiems niūriems užkaboriams. 1961 m. R. Gavelis su šeima persikėlė į Druskininkus, ten aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą. 1969 m. įstojęs į tuometį Vilniaus valstybinį universitetą studijuoti teorinės fizikos grįžo į Vilnių ir jame gyveno iki mirties. 1973 m. su pagyrimu baigęs fizikos studijas pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto Teorinės fizikos skyriuje moksliniu bendradarbiu. R. Gavelis buvo laikomas vienu perspektyviausių savo kartos teoretikų, aktyviai įsijungusių į tuomet naujus feroelektros ir fazinių virsmų tyrimus.

Darbas Fizikos ir matematikos institute sutapo ir su literatūrinio kelio pradžia – 1973 m. „Nemuno“ žurnale publikuoti pirmieji apsakymai „Neprasidėjusi šventė“ ir „Gimimo diena“. Iš rašytojo archyve atrasto nepublikuoto pirmojo romano – spėtina, turėjusio vadintis „Concerto grosso“ – matyti, kad jis irgi buvo pradėtas rašyti 1973-iaisiais, o baigtas 1976-aisiais. Tais pačiais metais leidykla „Vaga“ išleido ir pirmąją R. Gavelio knygą – apsakymų rinkinį „Neprasidėjusi šventė“. Apie savo įžengimą į literatūros pasaulį ir buvimą jame rašytojas yra sakęs: „Pirmiausia, objektyviai skiriuosi nuo didžiumos Lietuvos rašytojų tuo, kad niekad neviriau bendram literatūros katile: bendros auditorijos, bendri vakarėliai, bendri rateliai, bendros idėjos. Atėjau į literatūrą iš visai nehumanitarinės profesijos – vienui vienas, piktas ir smarkiai apsiskaitęs.“

1978 m., nusprendęs atsidėti rašytojavimui (tą liudija ir rašytojo archyve saugomoje užrašų knygelėje išryškinta menininko gimimo data), R. Gavelis paliko jam nesunkiai paklūstantį ir perspektyvas žadantį mokslininko darbą. Po porą metų dirbo mokslo populiarinimo žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“, literatūros, meno ir kritikos žurnalo „Pergalė“ (dabar „Metai“) redakcijose. Į aktyvios žurnalistikos barus rašytojas grįžo tik po dešimtmečio, pačioje Nepriklausomybės pradžioje, ir išpildė savo seną laisvojo pasaulio svajonę „būti skiltininku“: nuo 1992 iki mirties 2002 metais jis turėjo savo apžvalgų ir kritikos skiltis dienraštyje „Respublika“ ir žurnale „Veidas“.

Gavelis netikėtai mirė 2002 m. rugpjūtį, jo sukniubusį kūną rugpjūčio 18 d. grįžusi į Vilnių rado žmona. Tiksli mirties priežastis žinoma tik mirčiai ir pačiam R. Gaveliui, medikai konstatavo „širdies sustojimą, nepatikslintą“.

Bibliografija:

 • Neprasidėjusi šventė: apsakymai.Vilnius: Vaga, 1976
 • Įsibrovėliai: apsakymai.Vilnius: Vaga, 1982
 • Nubaustieji: apsakymai. Vilnius: Vaga, 1987
 • Vilniaus pokeris: romanas.Vilnius: Vaga, 1989
 • Jauno žmogaus memuarai: romanas.Vilnius: Vaga, 1991. – 140 p.
 • Vilniaus džiazas: romanas. Vilnius: Vaga, 1993
 • Rekonstrukcijos bandymas: publicistinė knyga apie nužudytą žurnalistą Vitą Lingį. – Kaunas: Kopa, 1994
 • Paskutinioji Žemės žmonių karta: romanas.Vilnius: Vaga, 1995
 • Taikos balandis: apsakymai.Vilnius: Alma littera, 1995. – 146 p.
 • Prarastų godų kvartetas: romanas.Vilnius: Tyto alba, 1997
 • Septyni savižudybės būdai: romanas.Vilnius: Tyto alba, 1999
 • Sun–Tzu gyvenimas šventame Vilniaus mieste: romanas.Vilnius: Tyto alba, 2002. – 290 p.
 • Tylos angelas: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2006.

Parengė: bibliotekininkė Vida Valinskienė, neformalaus ugdymo pedagogė Aušra Skačkauskienė

Naudoti šaltiniai: kauno.diena.lt; lt.wikipedia.org

Skip to content