Menu Close

Organizuojamas nuotolinis atvirų durų dienų renginys

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centras (toliau – profesinio mokymo įstaiga), suteikianti galimybę
įgyti pataisos pareigūno profesiją bei visos tarnybos metu tobulinti
kvalifikaciją. Siekiant populiarinti Mokymo centro veiklą ir pataisos
pareigūno profesiją Lietuvos moksleivių tarpe, kovo 25 d.
organizuojame nuotolinį atvirų durų dienų renginį. Susidomėjus – iki kovo 18 d. informuoti šiuo el. paštu apie savo dalyvavimą. Kviečiame būti aktyviais ir labai lauksime žinių!:)
Pagarbiai
AISTĖ GUSTAITĖ,
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
Mokymo organizavimo skyriaus metodininkė
Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 8549
Faks. (8 5) 261 4751
Skip to content