Menu Close

Mieli IV-okai, mokytojai, tėveliai, gimnazijos administracijos vardu rašau dėl baigiamųjų klasių mokinių konsultacijų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija leido papildomai organizuoti konsultacijas baigiamųjų klasių  mokiniams ruošiantis egzaminams mokiniams nuo kovo 22 d. Tačiau yra parengtas tik ŠMSM konsultacijų tvarkos aprašo projektas ir papildomam konsultacijų organizavimui lėšų dar nėra gauta. Vadovaujantis projekto nuostatomis konsultacijos gali būti organizuojamos kontaktiniu būdu ne daugiau kaip 5 mokiniams arba sinchroniškai nuotoliniu būdu didesnėms mokinių grupėms, t.y. per Zoom. Preliminariai paskaičiavome, kad už gautas lėšas galėsime organizuoti apie 20 konsultacijų, o tai yra labai mažai ir dirbant grupėmis po 5 mokinius tik nedidelis mokinių skaičius turėtų galimybę gauti konsultacijas. Mums rūpi, kad kuo daugiau mokinių galėtų dalyvauti konsultacijose ir kad pagalba mokiniams būtų veiksminga, todėl nutarėme, kad konsultacijos bus organizuojamos prieš egzaminus. Be to, gimnazijoje kaip ir praėjusiais metais taip ir šiais IV klasėse dirbantiems mokytojams yra papildomai skirtos valandos mokinių konsultavimui prieš egzaminus, todėl manome, kad abiturientai turės didesnę galimybę gauti pagalbą ruošiantis egzaminams gegužės – birželio mėnesiais.
Gimnazijoje ir dabar  ketvirtokams vyksta konsultacijos visų dalykų nuotoliniu būdu, kaip buvo paskirti centrai rugsėjo 1d., taip ir liko. Yra sudarytos sąlygos konsultuotis.
Savo veiklą   pradeda Panevėžio matematikos-fizikos akademija (MIFA), kur mokiniai gali gauti nemokamas konsultacijas ruošiantis matematikos ir fizikos egzaminams.
Linkiu stiprybės, būkime sveiki, saugiai pasitikime pavasarį ir tikėkimės grįžimo į gimnaziją.

Pagarbiai,
​Direktorė Daiva Dapšauskienė

Skip to content