Menu Close

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ar karo atveju

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ar karo atveju

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ar karo atveju

 • Gyventojai iš anksto tūrėtų pasidomėti, kur yra artimiausi kolektyvinės apsaugos statiniai, kuriuose ekstremaliųjų situacijų ar karo metu būtų galima pasislėpti. Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą galima rasti internetiniame puslapyje www.lt72.lt

 

Ką daryti išgirdus kaukiančią sireną

 • įsijungti radiją arba televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas.
 • Griežtai laikytis rekomendacijų.
 • Jei yra galimybė būti įsijungus LRT radijo ir (arba) LRT televizijos programas.
 • Laukti tolesnių nurodymų.

 

Ką daryti nutikus nelaimei

 • Pirmiausia reikėtų elgtis ramiai, susikaupki ir nurimti.
 • Jeigu sužinote, kad įvyko nelaimė ar artinasi pavojus ir gavote apie tai pranešimą į mobilųjį telefoną, vadovaukitės nurodymais.
 • Jeigu norite pranešti apie reikalingą pagalbą, sužeistus asmenis ar apie kokį nors netikėtą pavojų ar kilusią nelaimę, reikėtų skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
 • Stengtis be būtino reikalo neskambinti artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, nes tuo metu mobiliojo ar fiksuotojo ryšio telefonų linijos gali būti perkrautos ir užblokuotos.
 • Be ypatingos priežasties niekur nevažiuoti.

 

Kokia dažniausiai teikiama informacija paskelbus gyventojų evakavimą

 • Per kiek laiko privalote išvykti iš nesaugios teritorijos.
 • Kaip bus evakuojami gyventojai, neturintys savo transporto.
 • Kur yra jų evakavimo punktai (gyventojų surinkimo punktai).
 • Kur reikia evakuotis ir kur yra gyventojų priėmimo punktai (tiems, kurie evakuojasi savo transportu).
 • Ką pasiimti.
 • Kokių saugumo priemonių imtis prieš paliekant namus.
 • Kokiais keliais (evakavimosi maršrutais) vykti.

 

Ką daryti, jeigu pareigūnai nurodė evakuotis

 • Pasiimkite būtiniausius reikmenis, kurių jums gali prireikti evakuojantis ir apsistojus kitoje vietoje.
 • Persirenkite drabužiais, kurie suteiks tam tikrą apsaugą (ilgos kelnės, neperšlampama striukė, guminiai batai, kepurė).
 • Išvažiuoti pasirinkite rekomenduojamus kelius, nebandykite sutrumpinti kelio, nes kiti keliai gali būti užblokuoti.
 • Būkite atsargūs važiuodami tiltais ir viadukais, nesustokite po aukštos įtampos elektros laidais.
 • Jeigu pavėlavote išvykti automobiliu – eikite pėsčiomis.
 • Žinokite, kad išvykti geriau per anksti negu per vėlai.
 • Jeigu turite automobilį, vykite vienu automobiliu, tai sumažins galimybę šeimos nariams pasimesti (išvykimo keliai turi būti apgalvoti iš anksto).
 • Jeigu neturite galimybių saugiai apsistoti pas draugus ar giminaičius, vykite į pareigūnų nurodytas vietas, kur jums bus suteiktas prieglobstis ir būtina pagalba.
 • Vykite tik nurodytais maršrutais.
 • Jeigu neturite galimybių išvykti savo automobiliu, sužinokite iš anksto, kur artimiausi evakavimo punktai, iš kurių gyventojai, ištikus didelei nelaimei bus evakuojami organizuotai.
 • Prieš išvykdami apsaugokite savo namus (užsukite vandens ir dujų sklendes, išjunkite (ištraukite iš elektros lizdų) visus elektros prietaisus, išimkite produktus iš šaldytuvų ir šaldiklių, uždarykite.

 

Kaip patiems evakuotis iš karo apimtos teritorijos

 • Jei galite, kuo skubiau išvykite iš miesto į gyvenvietę, kaimą, pas draugus, giminaičius, nes ten mūšių tikimybė mažesnė, taip pat bus lengviau apsirūpinti vandeniu, maistu.
 • Iš anksto susiplanuokite maršrutą, numatykite, kur galėtumėte laikinai apsistoti, pralaukti neramumus ar sulaukti pagalbos iš šalies.
 • Būkite iš anksto susidėję būtiniausius reikmenis.
 • Evakavimo atvejui būkite prisipildę automobilio degalų baką.
 • Jeigu pavėlavote išvykti automobiliu, eikite pėsčiomis.
 • Evakuodamiesi stenkitės atrodyti kaip civiliai: nesirenkite rusvai žalsvos (chaki) ar maskuojamųjų spalvų drabužiais, nesirinkite kariškų kuprinių, venkite matomoje vietoje kabinti medžioklinius peilius ar gertuves.
 • Eikite neskubėdami, stenkitės būti ramūs ir panašūs į civilius, norinčius išeiti (juk taip ir yra).
 • Maisto ir vandens atsargas, būtiniausius daiktus, kuriuos pasiėmėte su savimi, išskirstykite į dalis – geriau penki ryšulėliai nei vienas milžiniškas lagaminas.
 • Būtinai susikraukite vieną mažesnę kuprinę, kurioje būtų maisto ir vandens, ir evakavimosi metu jos niekada nenusiimkite.
 • Vykite keliais, kuriuose reguliuojamas civilių judėjimas arba kuriuos nurodo evakavimą ir pasitraukimą organizuojančios institucijos. Kituose keliuose gali vykti intensyvus kariuomenės judėjimas, ten būti jums bus pavojinga.
 • Ieškokite kontrolės punktų: kiekvienoje kariuomenės kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti civilių gyventojų pasitraukimo, evakavimo keliai. Kontrolės punktuose jums bus suteikta būtiniausia informacija.
 • Venkite kelių, einančių pro strateginius objektus.
 • Venkite nežinomų ar abejotinų kelių, nes taip galite nuklysti nuo savo tikslo ir atsidurti pavojuje.
 • Keliaukite tik prašvitus ar šviesiu paros metu, nes naktį atskirti civilį nuo kario labai sunku.
 • Jeigu reikia nakvoti mieste – nakvynei geriau pasirinkite atvirą vietą, o ne tuščius pastatus, kuriuose yra vykę mūšiai (jie gali būti užminuoti).
 • Jeigu gatvėse yra žuvusiųjų, verčiau jų nelieskite.
 • Jeigu konfliktas nesibaigė ir jūsų gyvenamąją vietovę vis dar kontroliuoja priešo pajėgos, o jūs iš jos buvote pasitraukę, stenkitės negrįžti, kad nebūtumėte apkaltinti šnipinėjimu.

 

Kaip elgtis nelaimei praėjus ir jums grįžus į namus

 • Būkite atsargūs sugrįžę į vietovę, kur įvyko nelaimė.
 • Atsargiai apžiūrėkite pastatus. Jie gali būti apgadinti arba net suniokoti, todėl ypač pavojingi, nes gali bet kada sugriūti.
 • Įeidami į pastatą jokiu būdu nešvieskite sau kelio fakelu ar žvake. Nerūkykite, nes gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas. Tai gali atsitikti dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia – dėl išsiveržusių dujų, išsiliejusių degiųjų medžiagų.
 • Laikykitės toliau nuo nutrūkusių laidų (taip pat telefono). Bet kuris laidas – mirtino pavojaus šaltinis.
 • Nejunkite elektros jungiklių, kol neįsitikinote, kad laidai tvarkingi ir nepažeisti.
 • Patikrinkite, ar name arba šalia jo nėra dujų, kitų cheminių medžiagų kvapo.

 

Visą kitą reikalingą informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lt72.lt/

Skip to content