Menu Close

Ia klasės mokiniai dalyvavo trumpalaikiame projekte „Teisėjo profesija“

2024-03-05 Trumpalaikis projektas „Teisėjo profesija“

Ia klasės mokiniai, kartu su klasės vadove Migle Mikalauskiene ir karjeros specialiste Justina Novokreščenichiene, dalyvavo trumpalaikiame projekte „Teisėjo profesija“.  Projekto tikslas – padėti mokiniams atrasti karjeros galimybes, susipažinti su teismo darbuotojų darbo specifika, ypatumais. Panevėžio apygardos teismo viešųjų ryšių specialistė papasakojo apie keturias teismų pakopas: Apylinkės teismas, Apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas ir Aukščiausiasis teismas. Supažindino su jų specifika ir skirtumais. Taip pat paaiškino apie baudžiamųjų ir civilinių bylų ypatumais. Specialistė rodė videomedžiagą, informacinius filmukus. Atskleidė taisykles, kurių privalu laikytis teismo ar apklausos metu. Sudomino pasakojimu apie žmonių išsidėstymą teismo salėje. Kiekvieną kaltinamąjį saugo 2 policijos pareigūnai. Teismo posėdį pradeda posėdžio pirmininkas (teisėjas) ir praneša, kokia byla bus nagrinėjama. Posėdyje gali dalyvauti 1 – 3 teisėjai, priklausomai nuo bylos sudėtingumo. Viso posėdžio metu svarbu rodyti pagarbą teisėjui, kalbant privalu atsistoti ir kalbėti tik tada, kai teisėjas leidžia. Posėdžio sekretorė, kad teismo posėdis vyktų sklandžiai: rūpinasi įrašu, mikrofonų įjungimu, videomedžiagos pateikimu. Teisėjams iš dešinės sėdi prokuroras, kurio funkcija įrodyti, jog kaltinamasis yra kaltas. Kairėje sėdi advokatas, kurio pareiga išteisinti kaltinamąjį arba maksimaliai sušvelninti jo bausmę. Liudytojai, dalyvaujantys teisme, prisiekia, jog jų parodymai yra teisingi, jie neturi teisės meluoti, o už klaidingus parodymus gali būti nubausti. Kaltinamieji, priešingai, gali meluoti. Teismo pareiga ir yra išsiaiškinti ir atskleisti teisybę. Susitikimo metu į teismo posėdžių salę atėjo teisėja, kuri papasakojo apie profesijos specifiką, reikalavimus, norint dirbti šį darbą, asmenines savybes, kurias turi turėti kiekvienas teisėjas, mokomuosius dalykus, kurių reikia, norint studijuoti šią specialybę. Sužinojome, kad Lietuvoje yra apie 720 teisėjų. Mokiniai uždavė klausimų tiek teisėjai, tiek viešųjų ryšių specialistei. Dalyvavome žaidime „Atsakyk“ ir laimėjome prizų. Keletas mokinių išreiškė susidomėjimą šia profesija.

Skip to content