Menu Close

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai

Parama-gimnazijai-2023-03-08-word

 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

                      gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2022 metais. Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 4786 eurų 1,2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios paramos lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. 2022 metais, gimnazijos tarybai pritarus, dalis paramos lėšų buvo panaudotos naujojo pastato II aukšto kabinetų įrengimui, dalis – mokinių pavežėjimui į renginius, konkursus ar olimpiadas, tarptautinės DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos, skatinančios mokinių aktyvų įsitraukimą į savanorystę, savęs pažinimą, įgyvendinimui, Mokinių parlamento veiklų vykdymui.

Suderinę su Gimnazijos taryba gautas fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos lėšas panaudosime gimnazijos erdvių atnaujinimui ir modernizavimui, pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų tarptautinės DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos veiklų įgyvendinimui, gimnazijos Mokinių parlamentui.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2023 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti.

 

Iš anksto dėkoju.

                                        Pagarbiai, 

                            Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė

                                                                                                                                             2023 m. kovas

 

Primename, kad norėdami mokyklai skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašome iki 2023 metų gegužės 1 d. elektroninio deklaravimo sistemoje https://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

 

Mūsų gimnazijos duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190420617
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio 5-oji gimnazija
  • Buveinės adresas: Danutės g. 12, LT-36235,  Panevėžys.
  • Įrašyti paramos sumą: 1,2%.
  • Pajamų mokesčio dalį (1,2 %) vienu prašymu FR0512 galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pildant prašymus e. būdu, visą reikiamą pagalbą gausite paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

 

 

Skip to content