Menu Close

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai

 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

                      gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2021 metais.

Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 3738 eurų 1,2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios paramos lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. Per tą laikotarpį iš esmės baigta mokymo kabinetų renovacija, įrengtas daugiafunkcis centras, renovuoti mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai, modernizuotos aktų salės lubos ir apšvietimas. Dalis lėšų buvo panaudota naujo mikroautobuso, skirto mokinių pavėžėjimui į renginius, konkursus ar olimpiadas, pirkimui, dalis – gimnazijos naujojo pastato III aukšto edukacinės erdvės įrengimui, kabinetų langų užtamsinimui, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą saulėtu ir šiltuoju metų laiku. 2021 metais, gimnazijos tarybai pritarus, paramos lėšos buvo panaudotos naujojo pastato II aukšto koridoriaus modernizavimui, tarptautinės DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos, skatinančios mokinių aktyvų įsitraukimą į savanorystę, savęs pažinimą, įgyvendinimui, Mokinių parlamento veiklų vykdymui.

Suderinę su Gimnazijos taryba gautas fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos lėšas panaudosime gimnazijos aplinkų atnaujinimui, pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, tarptautinės DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos veiklų įgyvendinimui, gimnazijos Mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2022 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti.

Iš anksto dėkoju.

                                                                                                                      Pagarbiai, 

                                                                                                                      Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė

                                                                                                                      2022 m. kovas

 

Primename, kad prašymas yra priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per EDS (forma FR0512), įrašant paramos gavėjo kodą 190420617 (Panevėžio 5-osios gimnazijos kodas). Pajamų mokesčio dalį (1,2 %) vienu prašymu FR0512 galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai)

P.S. Pildant prašymus e. būdu, visą reikiamą pagalbą gausite paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Direktorės pasirašytas ir skenuotas raštas dėl paramos gimnazijai:

Dėl paramos gimnazijai

Skip to content