Menu Close

Gerbiama gimnazijos bendruomene,

 

 

 

 

 

primenu, kad ir toliau karantino laikotarpiu gimnazijoje bus taikomas mišrus mokymo(si) būdas, t.y. bus derinamas įprastas mokymo(si) būdas su nuotoliniu, kai dalis klasių mokosi gimnazijos patalpose, o dalis –  nuotoliniu būdu.

Nuo š. m. lapkričio 30 d. (pirmadienio) iki gruodžio 11 d. (penktadienio) keičiasi mokinių srautai:

I-II klasių mokiniai grįžta į gimnaziją ir mokosi gimnazijos patalpose įprastu būdu, o III-IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Priimdama sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazija vadovaujasi LR Vyriausybės nutarimais, Panevėžio miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus rekomendacijomis, gimnazijos Metodinės tarybos sprendimu ir atsižvelgia į visų miesto gimnazijų sprendimus ugdymo procesą organizuoti derinant įprastą mokymo(si) būdą su nuotoliniu, taip pat į tėvų prašymus.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu iš visų tikimės atsakomybės ir supratingumo. Saugokimės ir saugokime vieni kitus ir būkime sveiki bei darbingi.

Pagarbiai,

Direktorė D. Dapšauskienė

V-252 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020-11-30

Skip to content