Menu Close

Direktorės laiškas dėl paramos gimnazijai 2020 metais

 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

 gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2019 metais.

Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 5689,61 eurų 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios paramos lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. Per tą laikotarpį iš esmės baigta mokymo kabinetų renovacija, įrengtas daugiafunkcis centras, renovuoti mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai. 2019 metais, gimnazijos tarybai pritarus, paramos lėšos buvo panaudotos DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programai įgyvendinti, Mokinių parlamento veikloms vykdyti. Dalis lėšų panaudota naujo mikroautobuso TOYOTA PROACE pirkimui, dalis – žaliuzių pirkimui ir montavimui, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą saulėtu ir šiltuoju metų laiku.

Gautas fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos lėšas planuojame panaudoti gimnazijos ugdymo(si) aplinkų atnaujinimui: planuojame remontuoti aktų salę, psichologo kabinetą, užbaigti III aukšto koridoriaus edukacinės erdvės įgyvendinimą, įrengti poilsio kambarį.

Pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, gimnazijos Mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2020 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti.

Gimnazijos paramos sąskaita : „Swedbank“, LT72 7300 0100 0238 8646

Panevėžio 5-oji gimnazija

Įmonės kodas: 190420617

Iš anksto dėkoju.

Pagarbiai

Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė

                                           2020 m. kovas

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą pajamų mokesčio dalį Panevėžio 5-osios gimnazijos paramai galite pateikti VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Dėl deklaravimo galite kreiptis į gimnaziją – skambinkite telefonu 8 640 55725 arba ateikite į 212 kabinetą, padėsime deklaruoti, atsakysime į visus kylančius klausimus.

Nuo 2020 m. paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc.pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Pildant prašymus e. būdu, visą reikiamą pagalbą gausite tiek atvykę į VMI gyventojų aptarnavimo padalinius, tiek paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Skip to content