Menu Close

Dėmesio! Tėvų diena gimnazijoje

Š. m. gruodžio 6 d. (trečiadienį) nuo 14 val. iki 19 val. gimnazijoje vyks tėvų diena.  Tėvai yra neatskiriama gimnazijos bendruomenės dalis, todėl vienas iš svarbiausių  ugdymo įstaigos siekių – kartu su vaikais turėti galimybę susitikti su dalykų mokytojais, klasių vadovais, kad galėtų individualiai aptarti rūpimus klausimus, išsiaiškinti iškilusias atskiro vaiko  problemas. Tikimės, kad gimnazijos ir tėvų  abipusis bendradarbiavimas  padės siekti mokinių aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose. Tie kurie neturi kabineto, dirbs pagal sąrašą, kuris bus skelbiamas skelbimų lentoje prie pamokų tvarkaraščio (Ia.)

Gimnazijos administracija, pagalbos specialistės lauks Jūsų savo kabinetuose.

 

 

Skip to content