Menu Close

Beveik 100 ekonomika, finansais ir verslu besidominčius mokinius pakvietė PEVA (Panevėžio ekonomikos ir verslo akademiją)

 

Panevėžio 5-oji gimnazija su partneriu, Mykolo Romerio universitetu, įgyvendina Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektą – PEVA (Panevėžio ekonomikos ir verslo akademiją), kurį finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė. Akademijos užsiėmimuose kviečiami dalyvauti  vyresni kaip 16 metų jaunuoliai. Akademijos programos trukmė – vieneri metai. Užsiėmimai vyks šeštadieniais du kartus per mėnesį Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje, paskaitas ves Mykolo Romerio universiteto dėstytojai, Panevėžio 5 osios gimnazijos ekonomikos mokytoja Ligita Kuokalienė ir Alytaus miesto ekonomikos mokytojai. Baigę programą mokiniai laikys egzaminą, o pažangieji gaus PEVA baigimo pažymėjimus. Mokiniams PEVA užsiėmimai bus nemokami.

Dar 2015 m. Pasaulio ekonomikos forume buvo nuspręsta finansinį raštingumą ir verslumą kartu su gebėjimu rašyti, skaityti ir skaičiuoti įtraukti į pagrindinius XXI a. įgūdžius, reikalingus šiuolaikiniam žmogui. Finansinis raštingumas ir verslumas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų švietimo srityje – finansiškai raštingas žmogus yra pajėgus priimti geresnį ir tinkamesnį sau finansinį sprendimą, išgyventi sunkmečius, kurti ne tik savo, bet ir visos šalies socialinę ir ekonominę gerovę – juk verslumo ugdymas yra viena iš sudedamųjų dalių, formuojant intelektinį kapitalą. Formuojant intelektinį kapitalą aktualizuojasi ne vien specialiųjų (specialybinių) žinių reikšmė, bet ir profesionalių praktinių mokėjimų ir gebėjimų reikšmė, t. y. verslumo kompetencijos. Tačiau norint ugdyti ekonomikai ir verslumui gabius mokinius, iškyla nemažai sunkumų – trūksta laiko ekonomikos ir verslumo pamokose pažinti ir ugdyti individualius mokinių gebėjimus, nes 9 ar 10 klasėje ekonomikos ir verslumo ugdymui skiriamos 37 valandos per mokslo metus, verslumo integravimas į mokomuosius dalykus vyksta tik pavienių mokytojų iniciatyva. Ši problema gali būti sprendžiama papildomai investuojant į ekonomikai ir verslumui gabių ir motyvuotų mokinių ugdymą neformaliame ugdyme.

Norint spręsti šią problemą Panevėžio 5-oji gimnazija, kurioje sudarytos puikios sąlygos ugdyti ekonomika, finansais ir verslu besidominčius mokinius, kartu su partneriu Mykolo Romerio universitetu, parengė ekonomikai ir verslumui gabių mokinių neformaliojo švietimo programą, kurios veiklos apima mokinių asmeninių savybių ir įgūdžių tobulinimą, nes verslumo mokymą paprastai sudaro šių asmeninių savybių ir įgūdžių tobulinimas: kūrybiškumo, idėjos ir intelekto galios, savęs pažinimo, planavimo, gebėjimo organizuoti veiklą, siekio užbaigti viską, rizikos suvokimo ir valdymo, lyderystės ir aktyvumo, nuolatinio tobulėjimo. Ekonomikai ir verslumui motyvuotų ir gabių mokinių neformalaus švietimo programa parašyta remiantis Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadų kriterijais, bendradarbiaujant Panevėžio ir Alytaus miestų ekonomikos mokytojams, Mykolo Romerio universiteto dėstytojams, Panevėžio 5-osios, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijų bendruomenėms. Programos dalyviai dalyvaudami įvairiose šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, viktorinose, garsintų Panevėžio miesto vardą. Siekiama, kad dalis mokinių, baigusių šią neformaliojo švietimo programą, rinktųsi studijas susijusias su verslu, ekonomika, bei norėtų grįžti į Panevėžį kurti verslo, dirbti verslo įmonėse, miesto savivaldybės institucijose. Programa finansuojama Panevėžio m. savivaldybės. Projektas bus įgyvendinamas nuo šių metų kovo 26 d. iki gruodžio 31 d.

„Labai smagu, kai gražios iniciatyvos virsta realiais darbais. Mykolo Romerio universiteto idėja degantys dėstytojai ateina į Panevėžį turėdami labai gražų tikslą – kryptingai ir kokybiškai mokyti ekonomikos ir verslo. Džiaugiuosi, kad idėja buvo taip entuziastingai sutikta švietimo bendruomenės ir pačių moksleivių. Moksleiviams, mokytojams ir dėstytojams linkiu turiningų metų ir įdomių paskaitų. Tegul šie metai tampa puikiu startu tolesniam bendravimui ir bendradarbiavimui“ – sako 5-osios gimnazijos direktorė Daiva Dapšauskienė.

Daugiau informacijos rasite: https://www.facebook.com/ekonomikosverslumo.akademija.1

 

Skip to content