Menu Close

BENDRA ATMINTINĖ Taip nuo Rugsėjo 1-osios atrodys mokslo metai

Ar pamokų metu reikės dėvėti kaukes?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė pabrėžė, kad mokiniams pamokų metu kaukių dėvėti nereikės, tačiau jas rekomenduojama dėvėti pertraukų metu, bendrojo naudojimo patalpose, esant susibūrimuose.

„Sulaukiame tėvų klausimų ir dėl nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo mokiniams. Šiuo metu tokio reikalavimo nėra. Pamokų metu mokiniams nereikia dėvėti kaukių.

Tačiau turime suprasti, kad, jeigu mokykloje dėl pastato specifikos neįmanoma užtikrinti minimalaus mokinių kontakto iš skirtingų klasių, tai kaukių dėvėjimas mokiniams gali būti kaip viena iš pagrindinių priemonių pertraukų metu, bendruose renginiuose ar judant mokyklos koridoriais“, – perspėjo J. Navickaitė.

Kada kaukę privalo dėvėti mokytojas?

Mokytojai kaukių galės nedėvėti tik būdami prie lentos, kai užtikrinamas saugus 2 metrų nuo mokinių atstumas. Kitais atvejais, kai šis atstumas nebus užtikrinamas, mokytojai su mokiniais turės bendrauti dėvėdami nosį bei burną dengiančias apsaugos priemones.

„Mokytojai, jeigu pamokos metu tarp mokinių gali išlaikyti 2 metrų atstumą, t.y. aiškindami naują medžiagą prie lentos, gali dirbti ir be apsaugos priemonių, tačiau, jeigu jie pamokos metu judės tarp mokinių, teiks konsultacijas mokiniui, tokiu atveju jiems reikės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones“, – aiškino ministerijos atstovė.

Vienas svarbiausių uždavinių mokymo įstaigoms – srautų valdymas, kad kiekviena klasė turėtų savo patalpas, svarstyti skirtingą pamokų laiką skirtingiems srautams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė taip pat priminė, kad jaučiant peršalimo simptomus, tėvai ir mokyklų darbuotojai raginami nevykti į ugdymo įstaigas, o po ūminių susirgimų, gydytojams rekomendavus, vaikas gali mokytis nuotoliniu būdu.

Kaip atrodys Rugsėjo 1-osios šventė?

Ministerija rekomenduoja šventę organizuoti kiekvienai klasei atskirai, taip suvaldant moksleivių srautus.

„Renginio metu privaloma laikytis saugaus atstumo. Jeigu renginys vyksta lauke – vieno metro, jei uždarose patalpose – mažiausiai 2 metrų saugaus atstumo. Renginiuose dalyvaujantys tėvai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Jeigu organizuojamoje šventėje nėra įmanoma užtikrinti saugaus atstumo tarp mokinių, tikrai rekomenduojama dėvėti ir mokiniams nosį bei burną dengiančias apsaugos priemones“, – ragino ministerijos atstovė.

Supažindinti moksleivius su nauja tvarka

Dar pirmose pamokose supažindinti moksleivius su naujomis taisyklėmis ir paaiškinti jiems jų svarbą.

Sutelktas pasirengimas dar Rugsėjo 1-ąją kalbantis ne tik apie tai, ko vaikai mokysis, kokia bus programa, bet kartu pasikalbėti ir apie tai, kas yra saugumo kultūra, kuomet šiandien visas pasaulis susiduria su saugumo iššūkiu.

Taip pat – kaip reikėtų elgtis kiekvienam vaikui mokykloje, kaip bendrauti namuose, laikytis reikalavimų ir kodėl tai yra svarbu. Tai irgi yra ugdymo dalis, ugdant atsakingus piliečius.

Svarstoma, kad nuotolinį ugdymą būtų galima mokykloms leisti pradėti ir nelaukiant, kol išaugs rizika.

Pasak ministro, šiuo metu dauguma mokyklų taip pat yra pasirinkusios po vieną nuotolinio ugdymo platformą, kad mokiniams nereikėtų blaškytis tarp kelių.

Rekomendacijos bei nurodymai mokykloms. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas:

Atstumai ir kaukės. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pavyzdžiui, koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pavyzdžiui, tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.

Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Klasės. Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti vieną konkrečią klasę, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų, gamtos mokslų, fizinio ugdymo dalykus. Kitose klasėse greta turėtų taip pat mokytis bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Jei ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

Mokyklos inventorius. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

Mokinių srautai. Mokykloje bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta.

Pamokų organizavimas. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama mokyklos aplinka, oro temperatūra. Mokiniams bus būtinai teikiama švietimo ir mokymosi pagalba, konsultacijos galės būti organizuojamos ir nuotoliniu būdu.

Maitinimas. Mokiniai galės pavalgyti mokyklos valgykloje reguliuojant mokinių srautus. Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai.

Neformalusis vaikų švietimas. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės vykti laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla.

Koronoviruso atvejis mokykloje. Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Vadovas privalės bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatomas koronavirusas, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą. Tačiau tuo pat metu, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis.

Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų.

 

Skip to content