Menu Close

Artėja rinkimai į naują gimnazijos Mokinių Parlamentą!

Esi mūsų gimnazijos pirmokas ar antrokas? Esi kūrybingas, visuomeniškas ir pilnas idėjų? Nori ir gali dalyvauti gimnazijos gyvenime? Mokinių Parlamentas laukia tavęs!

Savo kandidatus gali deleguoti klasės, savo kandidatūrą gali išsikelti ir pats gimnazistas, norintis dalyvauti rinkimuose.

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, palaiko ryšius su kitomis gimnazijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, administruoja internetinį puslapį facebook.com/Panevėžys-Gymnasium-5ir instagram.com/panevezys_gymnasium5/

 Motyvacinius laiškus siųskite adresu neformalaus ugdymo pedagogei Aušrai Skačkauskienei adresu giedrimaite@gmail.com iki gegužės 7 d.

Dėl neaiškumų kreipkis į direktoriaus pavaduotoją Antaną Kumžą arba rašyk į gimnazijos facebook‘ą

 

 

Skip to content