Menu Close

2020 m. lapkričio 3-6 dienomis mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 21
d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje š. m. lapkričio 3 – 6 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Direktorė Daiva Dapšauskienė

5-osios gimnazijos virtualaus bendravimo ir darbo taisyklės

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 3-6 DIENOMIS

5-osios gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka

Skip to content