Menu Close

Formalusis ir neformalusis švietimas

Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas gimnazijoje

Gimnazijos nuostatuose įteisintos šios formaliojo ugdymo programos: bendrojo pagrindinio ugdymo ir bendrojo vidurinio ugdymo.

Gimnazijoje vykdomas neformalus ugdymas, skirtas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, pagalbai mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin gabių mokinių  ugdymui.

Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis:

Neformalaus tvarkaraštis 2020-2021 m. m.

Kviečiame pasirinkti popamokinę veiklą mieste!

Panevėžio miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo
vaikų švietimo programų sąrašas:

INFORMACIJA APIE NVS PROGRAMAS 2020 viešinimui 09

 

 

Skip to content